Prehľad

Akreditované študijné programy - prehľad

Študijný odbor: Umenie
Stupeň štúdia: Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium Denné štúdium Denné štúdium Externé štúdium
Dĺžka štúdia: 3 roky 2 roky 3 roky 4 roky
Akreditovaný
študijný program:                                            
Kompozícia
Kompozícia
Hudobné umenie Hudobné umenie

Interpretačné umenie

Profilové zameranie:
→ klávesové nástroje: klavír, akordeón

→ strunové nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

→ dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

→ vokálna interpretácia: muzikálový  spev

→ dirigovanie zboru                            

Interpretačné umenie

Profilové zameranie:
→ klávesové nástroje: klavír, akordeón

→ strunové nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

→ dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje

→ vokálna interpretácia: muzikálový spev

→ dirigovanie zboru

 

 

Log in