Katedra kompozície

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. docent → kompozícia
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., univ. prof. vedúci katedry, docent → kompozícia
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. profesor → kompozícia
Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. kompozícia
MgA. Vojtěch Šembera interný doktorand

Log in