Katedra kompozície

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. docent → kompozícia
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi profesor → kompozícia
prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. odborný asistent → kompozícia
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. vedúci katedry, docent → kompozícia
Mgr. art. Jakub Laco interný doktorand → kompozícia
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. profesor → kompozícia

Log in