KUČ

Kancelária umeleckej činnosti

Kancelária umeleckej činnosti (KUČ) je špecializovaným pracoviskom pre koncertnú činnosť FMU, ktoré koordinuje, zabezpečuje a propaguje umelecké a tvorivé činnosti Fakulty múzických umení.
Rezervačný systém Kancelárie umeleckej činnosti poskytuje nástroj pre online rezerváciu podujatí pre pedagógov a online rezervácie ročníkových, záverečných a iných koncertov pre študentov v Koncertnej sále FMU a v Komornej sále FMU, ako aj v iných priestoroch FMU. Rezervácie podujatí a záverečných koncertov sa vykonávajú na stránke Rezervačného systému.

Prehľad činnosti KUČ:
Kancelária umeleckej činnosti sa takisto spolupodieľa na technickom zabezpečovaní pravidelných a výnimočných podujatí FMU, ako sú festivaly a súťaže InterComp, Stretnutie nad zborovou partitúrou, rôznych seminárov, prednášok, workshopov a masterclassov a dramaturgicky a organizačne zabezpečuje koncertný cyklus Komorné koncerty FMU.
Okrem týchto činností KUČ poskytuje tlač plagátov a programov záverečných koncertov študentov a študentiek fakulty.
Kancelária spolupracuje pri technickom zabezpečovaní interných a externých podujatí fakultných akademických telies Komorný orchester FMU Camerata Novisoliensis a spevácky zbor Canzona Neosolium.
Podobným spôsobom sa KUČ zapája aj do medzinárodných umeleckých a tvorivých projektov, ktoré Fakulta múzických umení realizuje v spolupráci s partnerskými inštitúciami a zahraničnými hudobnými univerzitami.
KUČ tiež technicky zabezpečuje prenájom priestorov oboch koncertných sál FMU.


pravidla koncertymanual plagatyziadost zaverecny koncert

banner logobanka skbanner logobanka eng

→ dvojfarebné plné                                                       → dvojfarebné plné
dvojfarebné obrysové                                               → dvojfarebné obrysové
jednofarebné plné                                                     → jednofarebné plné
jednofarebné obrysové                                             → jednofarebné obrysové
biele plné                                                                  → biele plné
biele obrysové                                                          → biele obrysové
piktogram plný
piktogram obrysový 


 → Kontakty

     e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


:: Mgr. art. Peter Pažický, ArtD., univ. doc.
    koordinátor činnosti, celá agenda cyklu Komorné koncerty FMU

:: Zuzana Bedecsová
    administrácia a tlač programov a bulletinov
    tel.: +421 48 4320 252
    č. dverí 255, 1. posch. FMU 

:: Matej Sanitrár (pracovisko umelecko-technickej produkcie)
    rezervácie termínov, tlač plagátov, nahrávacia technika, propagácia
    tel.: +421 48 4320 244
    č. dverí 502-503, 4. posch. FMU

Log in