Habilitačné a inauguračné konanie

Habilitačné a inauguračné konanie

Na žiadosť Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na základe Rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 25. augusta 2022 ruší akreditácia habilitačného konania a akreditácia inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania hudobné umenie k 25. augustu 2022.

Na žiadosť Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na základe Rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 25. augusta 2022 ruší akreditácia habilitačného konania a akreditácia inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania hudobné umenie k 25. augustu 2022.

 → MENNÝ ZOZNAM HaI

→ VYHLÁŠKY A SMERNICE

→ KRITÉRIA, ŽIADOSTI A ŽIVOTOPIS

Log in