InterComp

InterComp

4. ročník medzinárodného hudobného festivalu InterComp

 apríl 2024

4. ročník medzinárodného festivalu InterComp organizovaný Fakultou múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici prináša opäť bohatú ponuku podujatí, hodobno - vzdelávacích a koncertných aktivít. V jarnej časti festivalu sa uskutočnia majstrovské kurzy pre všetky vekové kategórie určené adeptom interpretačného aj kompozičného umenia. Lekcie budú viesť renomovaní umelci a pedagógovia s bohatou ponukou umeleckých špecializácií. Pre klaviristov ponúkame majstrovské kurzy v sólovej hre na klavíri, ale aj v komornej hre. S radosťou uvítame aj záujemcov z radu korepetítorov, ktorí by sa radi zdokonalili v oblasti klavírnej spolupráce. Súčasťou podujatia budú odborné prednášky aj spoločné koncertné vystúpenie účastníkov a lektorov kurzov. Festival z verejných zdrojov podporil Hudobný fond, Fond na podporu umenia, partnermi podujatia sú My Piano a Yamaha PIano Corporation.

Čítať ďalej

2. ročník medzinárodného hudobného festivalu InterComp

→ 8. - 18. novembra 2022

intercomp 2022 bannerMedzinárodný festival InterComp má v ďalšom ročníku nadviazať na veľmi úspešný prvý ročník, ktorý sa stretol s veľkým záujmom odbornej verejnosti aj širokého okruhu sledovateľov. Interpretačné kurzy a workshopy zamerané na interpretáciu diel slovenských skladateľov, ale aj svetových skladateľov 20. a 21. storočia smerujú k dosiahnutiu zvýšenia informovanosti a k nadobudnutiu skúseností v oblasti interpretácie súčasnej tvorby. Kurzy kompozície majú podporiť rozvíjanie a ďalší rast slovenskej kompozičnej tvorby, a to najmä podporou a motiváciou študentov základných a stredných umeleckých škôl. Cieľom a hlavnou myšlienkou organizátorov je zvyšovanie úrovne interpretačného a kompozičného umenia mladých hudobníkov. Súčasťou podujatia budú ale aj kurzy dobového tanca, v rámci ktorých účastníci získajú vzácnu skúsenosť spojenia pohybu s hudbou. Zámerom podujatia je aj všeobecné zvýšenie úrovne umeleckého prednesu u mladej generácie slovenských interpretov a získanie nových poznatkov pre učiteľov vysokých škôl, konzervatórií a ZUŠ. V rámci interpretačných kurzov budú mať mladí umelci všetkých vekových kategórií jedinečnú príležitosť – zoznámiť sa so súčasnými trendmi v umeleckej interpretácii, získať skúsenosti v interpretácii týchto diel od renomovaných umelcov a pedagógov. Predpokladáme, že prednášky a workshopy s touto tematikou významne prispejú aj k propagácii slovenskej pôvodnej tvorby a pomôžu mladým hudobníkom a ich pedagógom v orientácii v slovenskej tvorbe.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Čítať ďalej

1. ročník medzinárodného hudobného festivalu InterComp 2021

V septembri 2021 otvoríme slávnostným koncertom a otváracím ceremoniálom nový medzinárodný hudobný festival INTERCOMP. Hlavným organizátorom je Akadémia umení v Banskej Bystrici, V rámci festivalu sa uskutoční niekoľko koncertných podujatí, ale aj skladateľská a klavírna súťaž. Pozývame na slávnostné otvorenie festivalu, v prekrásnom priestore Národného domu v Banskej Bystrici, kde okrem hudby Astora Piazzollu uvedieme mimoriadne pôsobivé dielo banskobystrického skladateľa Petra Špiláka - with Astor Piazzolla, z cyklu Letters of composers. S veľkorysou podporou firmy My Piano budeme hrať na koncertnom krídle značky Blüthner . Atraktívny program vám bude prezentovať súbor Slovak Nuevo Quinteto, so vzácnymi hosťami koncertu - Jana Orlická - spev, Marián Marian Varhaník - spev a klavír, komorné zoskupenie dychových nástrojov FMU AU pod vedením Andreja Sontága. Krásnu hudbu bude v duchu argentínskeho tanga dopĺňať tanečné vystúpenie Tanečnej školy Janette Fáberovej. Festival sa uskutoční vďaka finančnej podpore FPU, Akadémie umení v Banskej Bystrici, firmy My Piano, mesta Banská Bystrica, Národného domu v Banskej Bystrici, tanečnej školy Janette Fáberovej a ostatných partnerov.

InterComp v médiách → bbonline.sk

Čítať ďalej

Koncert slovenských skladateľov v rámci 1. medzinárodného hudobného festivalu InterComp

Záverečný koncert 1. ročníka festivalu InterComp sa uskutoční v utorok 15. 2. 2022 o 16.00 hod. v priestoroch Národného domu v Národnej ulici v Banskej Bystrici. Na koncerte zaznejú diela slovenských skladateľov pre klavír. Súčasťou programu festivalu 1.ročníka festivalu bola skladateľská súťaž, ktorej víťazom je banskobystrický rodák Adam Stráňavský. V programe koncertu zaznie jeho víťazná kompozícia Esej, ktorú zahrá autor osobne, ako aj nesmierne pôsobivé Variácie na ľudovú pieseň "Na kamenečku sedela" v podaní doc. Mgr.art. Evy Varhaníkovej, ArtD. Víťazovi v rámci slávnostného koncertu bude odovzdané oficiálne ocenenie odbornej poroty, ktorej predsedal hudobný skladateľ Peter Špilák. Aj jeho klavírne kompozície budú súčasťou dramaturgie tohto výnimočného koncertného podujatia.
Srdečne pozývame!

Čítať ďalej

Log in