Katedra vokálnej interpretácie

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. art. Michaela Majer (Nezvalová) asistentka
Mgr.art. Martin Popovič, ArtD. odborný asistent → vokálna interpretácia
Mgr.art. Michaela Kukurová, ArtD. odborná asistentka → muzikálový spev
Mgr. art. Štefan Kocán, ArtD. odborný asistent → vokálna interpretácia
Mgr. art. Tomáš Krištof asistent
Mgr. art. Michaela Kušteková interná doktorandka
Mgr. art. Mária Porubčinová, ArtD. odborná asistentka → vokálna interpretácia
Mgr. art. Daniel Simandl, ArtD. odborný asistent
Mgr. Jana Hubinská asistentka → muzikálový spev
Mgr. art. Marián Vojtko asistent
doc. Mgr. Klaudia Račić Derner, ArtD. docentka → vokálna interpretácia
doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek docent → muzikálový spev
PhDr. RNDr. Jana Orlická, PhD. lektorka → muzikálový spev
Mgr. Igor Šimeg asistent
Mgr. Silvia Lelkes Sklovská asistentka → muzikálový spev
prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. vedúca katedry, profesorka → vokálna interpretácia

Log in