Katedra vokálnej interpretácie

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr.art. Martin Popovič, ArtD vokálna interpretácia
Mgr.art. Michaela Kukurová, ArtD. muzikálový spev
Mgr.art. Štefan Kocán, ArtD. vokálna interpretácia
Mgr.art. Tomáš Krištof herecká a umelecká tvorba, muzikál
Mgr.art. Michaela Kušteková vokálna interpretácia – denné doktorandské štúdium
prof. Eva Blahová vokálna interpretácia
doc. Klaudia Račič Derner, ArtD. vokálna interpretácia
Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD. fyziológia a hygiena hlasu, interpretačný seminár, dejiny a literatúra spevu
PhDr. RNDr. Jana Orlická muzikálový spev – štýly vokálneho prejavu
Mgr. Sisa Lelkes Sklovska muzikálový spev
Mgr. art. Igor Timko, ArtD. muzikálový spev
prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. vedúca katedry, vokálna interpretácia
doc. Ján Zemko vokálna interpretácia

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in