Katedra vokálnej interpretácie

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. art. Michaela Nezvalová
prof. Eva Blahová vokálna interpretácia
Mgr. Igor Bulla operné štúdio
doc. Klaudia Račič Derner, ArtD. vokálna interpretácia
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. muzikálový spev – technika hovoreného prejavu
prof. Vlasta Hudecová vokálna interpretácia
doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek, ArtD. muzikálový spev
Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD. fyziológia a hygiena hlasu, interpretačný seminár, dejiny a literatúra spevu
PhDr. RNDr. Jana Orlická muzikálový spev – štýly vokálneho prejavu
PaeDr. Zoltán Šallai muzikálový spev
Mgr. Igor Šimeg operné štúdio
Mgr. Sisa Lelkes Sklovska muzikálový spev
Mgr. art. Igor Timko, ArtD. štúdium muzikálových partov, ansámblový spev
prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. vedúca katedry, vokálna interpretácia
Mgr. art. Alžbeta Trgová, ArtD. vokálna interpretácia
doc. Ján Zemko vokálna interpretácia

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in