O katedre

Katedra dirigovania zboru

Katedra dirigovania zboru je jednou zo šiestich katedier fakulty. Hlavným cieľom štúdia na katedre je získanie schopnosti interpretovať zborové diela, ako aj nadobudnutie interpersonálnych skúseností v tímovej práci. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečujú umelecké osobnosti, ktoré pripravujú študentov na profesionálnu dráhu. Na katedre pôsobia významní slovenskí zbormajstri, prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., dirigent doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. a zbormajsterka prof. Miroslava Knapik z Katowíc a najmladšiu generáciu zastupuje Mgr. art. Adam, Sedlický, ArtD., ktorý pôsobí aj v divadle Ostrave a zároveň ako jeden z dirigentov orchestra Slovenského rozhlasu. Katedra každoročne realizuje workshopy Stretnutie nad zborovou partitúrou, súčasťou ktorých je medzinárodná zborová dirigentská súťaž. Štefan Sedlický vedie európsky etablovaný miešaný spevácky zbor Canzona Neosolium. Pavol Tužinský je dirigentom celofakultného orchestra Camerata Novisolinsis.

Log in