Výberové konanie

Výberové konanie

Aktuálne nie je na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlásené žiadne výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

Log in