O katedre

Katedra vokálnej interpretácie

Katedra vokálnej interpretácie je pevnou súčasťou a študentmi najpočetnejšie zastúpenou katedrou Fakulty múzických umení. Dlhoročnými piliermi, ktorí úspešne formovali katedru, boli vyučujúci vokálnu interpretáciu: prof. Eva Blahová, Mgr. art. Božena Fresserová, PhD. a doc. Ján Zemko. Zo zakladateľov pôsobí na katedre prof. Mária Tomanová, ArtD., ktorá po doc. J. Zemkovi zastáva aj funkciu vedúcej katedry. Spev vyučovala tiež Mgr. art. Alžbeta Trgová, ArtD. V súčasnosti svoje bohaté umelecké skúsenosti odovzdávajú ďalší pedagógovia: doc. Klaudia Račić Derner, ArtD., Mgr. art. Mária Porubčinová, ArtD., Mgr. art. Martin Popovič, ArtD. a Mgr. art. Štefan Kocán, ArtD.
Študenti za obdobie existencie školy absolvovali množstvo koncertných vystúpení, zúčastnili sa a získali ocenenia na národných a medzinárodných súťažiach, ale taktiež vytvorili hodnotné operné inscenácie v rámci operného štúdia – Figarova svadba, Cosi fan tutte, Čarovná flauta, Juditha Triumphans, Slúžka paňou, Nápoj lásky, Dido a Aeneas, Rusalka, Perníková chalúpka a ďalšie. Uvedené diela vytvorili pod vedením renomovaných odborníkov, dirigentov – doc. Pavol Tužinský, ArtD., Mgr. art. Marián Vach, Mgr. Igor Bulla a Mgr. art. Daniel Simandl, ArtD. Svoj rukopis na produkciách zanechali režiséri – Július Gyermek, prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD., doc. PhDr. Michal Babjak, CSc., Mgr. Igor Šimeg, ale aj naša pedagogička, hudobná teoretička PhDr. Mária Glocková, PhD. Teoretické predmety spájajúce sa s vokálnou interpretáciou viedol prof. PhDr. Jozef Raninec, CSc. a tiež Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD. Vyučovací proces obohatili aj pozvaní zahraniční pedagógovia vedením majstrovských interpretačných kurzov a prednášok – Taliansko, Fínsko, Litva, USA, Japonsko. Okrem domácich študentov boli na katedre početne zastúpení aj študenti zo zahraničia – Poľsko, Rakúsko, Fínsko, Japonsko, Čína, Ukrajina, Rusko.
S radosťou môžeme konštatovať, že klasický spev na katedre bol v roku 2017 rozšírený aj o modul muzikálový spev. Muzikálový spev taktiež vedú odborníci, ako doc. Dušan Jarjabek, Mgr. art. Silvia Lelkes Sklovská, ArtD., Mgr. art. Michaela Kukurová, ArtD. a Mgr. Jana Hubinská. Štýly vokálneho prejavu vyučuje PhDr. RNDr. Jana Orlická, PhD., umelecké skúsenosti na interpretačnom seminári tlmočí Mgr. art. Marián Vojtko a pohybovej príprave sa venuje Mgr. art. Michaela Majer. Pri zrode muzikálového spevu stáli a do vyučovania boli zapojení aj MgA. Peter Strenáčik – muzikálový spev a Mgr. art. Igor Timko, ArtD. – ansámblové korepetície, štúdium muzikálových partov. Študenti tejto špecializácie absolvovali už množstvo koncertov a vytvorili tiež muzikálové produkcie pod vedením Mgr. Igora Šimega a Mgr. art. Tomáša Krištofa. Sú to Jukebox, Desať, Dievčatko so zápalkami a Ježiš hľadá superstar.
Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu Katedry vokálnej interpretácie je aj doktorandské štúdium, ktoré sa mohlo realizovať vďaka výnimočnému personálnemu obsadeniu – prof. Eva Blahová, prof. Vlasta Hudecová, prof. Mária Tomanová a doc. Ján Zemko. Od udelenia práv až dodnes absolvovalo toto štúdium 24 doktorandov. Záujem o štúdium na katedre, vďaka menovaným pedagógom, prejavili aj také výrazné osobnosti vokálneho umenia, ako sú tenorista Pavol Bršlík, Miroslav Dvorský, Otokar Klein, sopranistky Ľubica Vargicová, Adriana Kučerová a Mária Porubčinová, mezzosopranistka Silvia Lelkes Sklovská, basisti Štefan Kocán a Gustáv Beláček, ktorí sa presadili na európskych a svetových scénach, ale aj umelci Štátnej opery v Banskej Bystrici: sopranistka Alžbeta Trgová, Michaela Kušteková, basista Ivan Zvarík, barytonista Martin Popovič a mezosopranistka Michaela Šebestová.
Kvalita štúdia na Katedre vokálnej interpretácie sa odzrkadľuje uplatnením študentov na domácich i zahraničných profesionálnych umeleckých scénach a koncertných pódiách.

Log in