Reflexie

REFLEXIE

     Muzikologická konferencia o slovenskej hudbe, autoroch, dielach. Muzikologická konferencia s názvom Reflexie  sa realizuje  ako celoslovenské podujatie s dvojročnou periodicitou. Podujatie má od svojho vzniku (2012) dve samostatné prezentačné fóra - konferenčné a koncertné. Poslaním REFLEXIÍ je propagovať a podporovať pôvodné slovenské hudobné umenie. V ostatnom ročníku sa táto myšlienka naplnila aj v duchu pripomenutia si Roku slovenskej hudby. Na koncerte ako sprievodnej aktivite konferencie znejú pravidelne diela renomovaných slovenských autorov a spolu s nimi aj diela začínajúcich slovenských skladateľov – doktorandov a absolventov FMU AU. REFLEXIE  získali okrem umeleckého aj konfrontačno-prezentačný charakter a poskytli aj nezanedbateľný edukačný priestor pre rôzne vekové kategórie a umelecké školy na pôde mesta Banskej Bystrice.
      Hlavnou organizátorkou podujatia a dramaturgičkou koncertov je PhDr. Mária Glocková, PhD.
Na pôde FMU AU sa v priebehu posledných rokov uskutočnilo aj niekoľko jednorazových projektov medzinárodného či celoslovenského charakteru.

     Muzikologická konferencia o slovenskej hudbe, autoroch, dielach. Muzikologická konferencia s názvom Reflexie  sa realizuje  ako celoslovenské podujatie s dvojročnou periodicitou. Podujatie má od svojho vzniku (2012) dve samostatné prezentačné fóra - konferenčné a koncertné. Poslaním REFLEXIÍ je propagovať a podporovať pôvodné slovenské hudobné umenie. V ostatnom ročníku sa táto myšlienka naplnila aj v duchu pripomenutia si Roku slovenskej hudby. Na koncerte ako sprievodnej aktivite konferencie znejú pravidelne diela renomovaných slovenských autorov a spolu s nimi aj diela začínajúcich slovenských skladateľov – doktorandov a absolventov FMU AU. REFLEXIE  získali okrem umeleckého aj konfrontačno-prezentačný charakter a poskytli aj nezanedbateľný edukačný priestor pre rôzne vekové kategórie a umelecké školy na pôde mesta Banskej Bystrice.
      Hlavnou organizátorkou podujatia a dramaturgičkou koncertov je PhDr. Mária Glocková, PhD.
Na pôde FMU AU sa v priebehu posledných rokov uskutočnilo aj niekoľko jednorazových projektov medzinárodného či celoslovenského charakteru.

REFLEXIE 5

Dňa 18.2.2019 sa v rámci cyklu Reflexie konal v koncertnej sále FMU AU koncert pod názvom Stretnutie s Eugenom Suchoňom. Skladby Eugena Suchoňa a Jakuba Laca interpretovali Andreas Badinský, Martin Tujvel, Monika Haško-Jeňová, Jozef Piták, Barbora Simanová, Veronika Englerová, Matej Arendárik, Veronika Veverková. Moderátorom koncertu bola Kristína Vrecková, námet, scénar a réžia Phdr. Mária Glocková Phd. Vzácnym hosťom bol zať Eugena Suchoňa, spisovateľ Peter Štilicha.

Ani nie pred hodinou som sa vrátil z Banskej Bystrice, kde Akadémia umení, Fakulta múzických umení, usporiadala k 110. výročiu narodenia Eugena Suchoňa koncert. Sála plná mladých ľudí, minuciózne, až plne profesionálne výkony s úžasným scenárom Dr. Márie Glockovej a nesmierne citlivou moderátorkou popoludnia Kristínou Vreckovou a interpretmi Suchoňových skladieb ma naplno presvedčili o zmysluplnosti a ušľachtilosti postavenia hudobného školstva na Slovensku, na ktorom tak veľmi záležalo prof. E . Suchoňovi. Zo srdca ďakujeme, vaši Danica a Peter Štilichovci.

       reflexie 5 reflexie 5 reflexie 5 reflexie 5 reflexie 5 reflexie 5 reflexie 5

 

Log in