O katedre

Katedra strunových nástrojov

Na Katedre strunových nástrojov sa zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a to v hre na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare a cimbale. Významné osobnosti umeleckého života, ktoré aktuálne na katedre pôsobia, majú bohatú koncertnú činnosť doma aj v zahraničí, v Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Japonsku, v Kórey, Číne a USA. Sú to významní pedagógovia, osobnosti hudobného života, huslistka prof. Jela Špitková, umelecký vedúci Komorného orchestra Bohdana Warchala Mgr. Ewald Danel, ArtD., odbornej verejnosti známy violončelista Mgr.art. Jozef Lupták a violistka doc. Zuzana Bouřová, ArtD., PhD., cimbalistka doc. Viktória Herencsár, ArtD., gitaristi doc. Ján Labant, ArtD. a doc. Adam Marec, ArtD., úspešný organizátor hudobného života a propagátor kontrabasu, kontrabasista a hráč na violone Mgr. art. Ján Krígovský a iní. V minulosti na katedre pôsobili brnianski umelci: violista prof. Jiří Kratochvíl, huslista prof. Bohumír Smejkal a aj zakladateľ Slovenského komorného orchestra prof. Bohdan Warchal. Na pôde Katedry strunových nástrojov sa pravidelne organizujú workshopy, interpretačné kurzy a semináre v jednotlivých inštrumentálnych sekciách, najčastejšie v hre na cimbale, kontrabase, gitare. Populárny program Erasmus+ prispieva k zvyšovaniu medzinárodnej kvality umelecko-vzdelávacieho procesu. Recipročne pôsobia pedagógovia v zahraničí na partnerských umeleckých školách, sú aktívni aj publicisticky. Zahraničné pobyty absolvujú aj študenti, najčastejšie v Poľsku, Taliansku, Fínsku, Francúzsku a Maďarsku. Poslucháči aktívne pôsobia v orchestri a komorných zoskupeniach FMU. K medzinárodne etablovaným aktivitám patrí multižánrový festival s prioritou aktívnej účasti v hre na kontrabase BASSFEST, ktorého zakladateľom je Ján Krígovský.

Log in