Katedra klávesových nástrojov

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. art. Tomáš Valiček, ArtD. odborný asistent → akordeón
Mgr. art. Peter Pažický, ArtD., univ. doc. odborný asistent → klavír
doc. MgA. Matej Arendárik, ArtD. docent → klavír
Mgr. art. Michal Červienka, ArtD., univ. doc. odborný asistent → akordeón
Mgr. art. Alica Hancková, ArtD. odborná asistentka → klavír
MgA. Maroš Klátik, ArtD. odborný asistent → klavír
prof. Marián Lapšanský vedúci katedry, profesor → klavír
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. docentka → klavír
Mgr. Aleš Solárik, ArtD. odborný asistent → klavír
doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., univ. prof. docentka → klavír

Log in