Koncerty

Koncerty

Komorné koncerty FMU v roku 2020

Cyklus komorných koncertov Fakulty múzických umení Akadémie umení. Fakulta múzických umení pokračuje aj v roku 2020 v cykle komorných koncertov, na ktorých sa pravidelne účinkujú špičkoví interpreti z radu pedagógov a doktorandov FMU AU. Koncertné vystúpenia sa uskutočňujú v koncertných sálach FMU, v renomovanom prostredí, s pestrou dramaturgiou. Programová štruktúra cyklu obsahuje široké spektrum umeleckých prezentácií, od sólové recitály, prezentácie komorných súborov, spoločné reprezentačné koncerty pedagógov jednotlivých katedier, ako aj vystúpenia vzácnych hostí z medzinárodného umeleckého prostredia. V súčasnosti sa CYKLUS KOMORNÝCH KONCERTOV FMU AU presunul do online priestoru, záznamy jednotlivých koncertov budú sprístupnené na web stránke Akadémie umení.

Čítať ďalej


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in