Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok 2019/2020

Doktorandské štúdium

VÝSLEDKY prijímacích skúšok doktorandské štúdium 2019/2020 FMU
Kód
Študenta
Rozhodnutie
skúšobnej komisie
Rozhodnutie
prijímacej komisie
1DVIT19 vyhovel prijatý
2DBS19 vyhovel prijatý
3DAV19 vyhovel prijatý
4DDS19 vyhovel prijatý
5DAV19 vyhovel neprijatý
6EHS19 vyhovel neprijatý
8EKS19 vyhovel prijatý
9EKL19 vyhovel prijatý
10EKL19 vyhovel prijatý
11EHS19 vyhovel prijatý
13ESS19 vyhovel prijatý
14EVIT19 vyhovel prijatý
15EVB19 vyhovel prijatý

Bakalárske štúdium

Rozhodnutie: Prijímacej komisie o prijatí a neprijatí na bakalárske štúdium v akademickom roku 2019-2020
Študijné programy: Interpretačné umenie a Kompozícia

Kód uchádzačaBody spoluprijatý - neprijatý
MS 1 24,4 prijatý
MS 2 25 prijatý
MS 3 8,8 neprijatý
MS 4 26 prijatý
MS 6 21,7 prijatý
MS 7 23,5 prijatý
MS 9 8,3 neprijatý
MS10 19,4 prijatý
MS11 22,6 prijatý
KN 1 14,8 neprijatý
KN 2 12,3 neprijatý
KN 3 24,8 prijatý
KN 5 22 prijatý
KN 6 25,4 prijatý
KN 7 25,4 prijatý
KN 8 11 neprijatý
KN 9 26,1 prijatý
SN 1 26 prijatý
SN 2 23,2 prijatý
SN 3 21 prijatý
SN 5 27,35 prijatý
SN 6 10,25 neprijatý
SN 7 11,25 neprijatý
SN 9 27,95 prijatý
SN 12 25,4 prijatý
SN 13 27 prijatý
K 1 26,6 prijatý
K 2 29,5 prijatý
K 3 27 prijatý
VI 1 24,45 prijatý
VI 3 27,55 prijatý
VI 4 22,10 prijatý
VI 6 27,95 prijatý
VI 7 24,95 prijatý
VI 8 17 neprijatý
VI 9 17,8 neprijatý
VI 10 22,8 prijatý
DN 2 24,65 prijatý
DN 3 25,4 prijatý
DN 4 24,9 prijatý
DN 5 28,75 prijatý
DN6 20,4 neprijatý pre nedostatok miesta
DN 7 27,45 prijatý
DN 8 23,2 prijatý
DN 9 19,95 neprijatý pre nedostatok miesta
DN 10 21,9 prijatý
DN 11 24,65 prijatý
DN 12 28 prijatý
DN 13 21 prijatý
D 1 23,6 prijatý
D 2 22 prijatý
D 3 25,3 prijatý
D 4 25,35 prijatý

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in