Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok 2019/2020

Bakalárske štúdium

Rozhodnutie: Prijímacej komisie o prijatí a neprijatí na bakalárske štúdium v akademickom roku 2019-2020
Študijné programy: Interpretačné umenie a Kompozícia

Kód uchádzačaBody spoluprijatý - neprijatý
MS 1 24,4 prijatý
MS 2 25 prijatý
MS 3 8,8 neprijatý
MS 4 26 prijatý
MS 6 21,7 prijatý
MS 7 23,5 prijatý
MS 9 8,3 neprijatý
MS10 19,4 prijatý
MS11 22,6 prijatý
KN 1 14,8 neprijatý
KN 2 12,3 neprijatý
KN 3 24,8 prijatý
KN 5 22 prijatý
KN 6 25,4 prijatý
KN 7 25,4 prijatý
KN 8 11 neprijatý
KN 9 26,1 prijatý
SN 1 26 prijatý
SN 2 23,2 prijatý
SN 3 21 prijatý
SN 5 27,35 prijatý
SN 6 10,25 neprijatý
SN 7 11,25 neprijatý
SN 9 27,95 prijatý
SN 12 25,4 prijatý
SN 13 27 prijatý
K 1 26,6 prijatý
K 2 29,5 prijatý
K 3 27 prijatý
VI 1 24,45 prijatý
VI 3 27,55 prijatý
VI 4 22,10 prijatý
VI 6 27,95 prijatý
VI 7 24,95 prijatý
VI 8 17 neprijatý
VI 9 17,8 neprijatý
VI 10 22,8 prijatý
DN 2 24,65 prijatý
DN 3 25,4 prijatý
DN 4 24,9 prijatý
DN 5 28,75 prijatý
DN6 20,4 neprijatý pre nedostatok miesta
DN 7 27,45 prijatý
DN 8 23,2 prijatý
DN 9 19,95 neprijatý pre nedostatok miesta
DN 10 21,9 prijatý
DN 11 24,65 prijatý
DN 12 28 prijatý
DN 13 21 prijatý
D 1 23,6 prijatý
D 2 22 prijatý
D 3 25,3 prijatý
D 4 25,35 prijatý

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in