Úspechy a ocenenia

Úspechy a ocenenia

→ 2022


Apríl 2022
 
diplom k.mojzisova 01  Bc. Katarína Mojžišová 

Katedra vokálnej interpretácie FMU
2. ročník Mgr. art.

3. miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka
10.4.2022 

 diplom k.mojzisova 02

Bc. Katarína Mojžišová 

Katedra vokálnej interpretácie FMU
2. ročník Mgr. art.

účasť na semifinále IV Európska operná súťaž Turín vo svete
22.4. - 23.4.2022 

 

→ 2021


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in