Katedra dirigovania zboru

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. art. Adam Sedlický, ArtD. odborný asistent → dirigent
prof. Mirosława Knapik profesorka → dirigovanie zboru
prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. vedúci katedry, profesor → dirigovanie zboru
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. docent → dirigovanie zboru
Mgr. art. Veronika Veverková, ArtD. odborná asistentka → dirigovanie zboru

Log in