Katedra dirigovania zboru

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
Mgr. art. Adam Sedlický, ArtD. odborný asistent → dirigent
prof. Mirosława Knapik profesorka → dirigovanie zboru
prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. poverený výkonom funkcie vedúceho katedry, garant, profesor → dirigovanie zboru
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. docent → dirigovanie zboru

Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in