Vnútorné predpisy a dokumenty

Vnútorné predpisy a dokumenty

→ VNÚTORNÉ PREDPISY

 

 
dlhodoby zamer FMU  
kvantifikacne kriteria hudobne umenie priloha VP AU 10 2023 kvantifikacne kriteria muzikologia priloha VP AU 10 2023  

 

smernica o zaverecnych pracach VP 1 2022  smernica o doktorandskom studiu VP 1 2023

 

→ VÝROČNÉ SPRÁVY

 

 → 2022 

 

 → 2021 

 

 → 2020 

  

 

→ HODNOTIACE SPRÁVY

 
ROK 2022/2023
 
→ Študijný program: Interpretačné umenie  → Študijný program: Kompozícia
HS SP KOMP mgr 2022 2023

→ Študijný program: Hudobné umenie 
→ Výstupy a ohlasy
HS SP HU denne 2022 2023 HS SP HU externe 2022 2023 HS vystupy a ohlasy 2022 2023  


ROK 2021/2022
 

thumb hodnotenie urovne vzdelavacej cinnosti FMU 2021 2022
thumb hodnotenie urovne UVV cinnosti FMU 2021 2022
 
Rok 2020/2021

Hodnotenie kvality vzdelávania na FMU AU za akademický rok 2020/2021
Hodnotenie úrovne umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti vzdelávania na FMU AU za akademický rok 2020/2021


Rok 2019/2020
 

Hodnotenie kvality vzdelávania na FMU AU za akademický rok 2019/2020
Hodnotenie úrovne umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti vzdelávania na FMU AU za akademický rok 2019/2020


Rok 2018/2019
 

Hodnotenie úrovne FMU v oblasti vzdelávacej činnosti, vedy a umenia za rok 2018


Rok 2017/2018
 

Hodnotenie úrovne FMU v oblasti vzdelávacej činnosti, vedy a umenia za rok 2017


Rok 2016/2017
 

Hodnotenie úrovne FMU v oblasti vzdelávacej činnosti, vedy a umenia za rok 2016

 

Log in