Vnútorné predpisy a dokumenty

Vnútorné predpisy a dokumenty

 

 

→ VNÚTORNÉ PREDPISY

statut FMU 2022  organizacny poriadok FMU 2022 studijny poriadok FMU 2022
statut a rokovaci poriadok UPR 2022 dlhodoby zamer FMU  
kvantifikacne kriteria hudobne umenie priloha VP AU 10 2023 kvantifikacne kriteria muzikologia priloha VP AU 10 2023  

 

smernica o zaverecnych pracach VP 1 2022  smernica o doktorandskom studiu VP 1 2023

 

→ VÝROČNÉ SPRÁVY

 
→ 2022 

 

vyrocna sprava o cinnosti FMU 2022

 
→ 2021 

 

vyrocna sprava o cinnosti FMU 2021

 
→ 2020 

 

 vyrocna sprava o cinnosti FMU 2020

→ HODNOTIACE SPRÁVY


ROK 2021/2022
 

thumb hodnotenie urovne vzdelavacej cinnosti FMU 2021 2022
thumb hodnotenie urovne UVV cinnosti FMU 2021 2022
 
Rok 2020/2021

Hodnotenie kvality vzdelávania na FMU AU za akademický rok 2020/2021
Hodnotenie úrovne umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti vzdelávania na FMU AU za akademický rok 2020/2021

Rok 2019/2020 

Hodnotenie kvality vzdelávania na FMU AU za akademický rok 2019/2020
Hodnotenie úrovne umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti vzdelávania na FMU AU za akademický rok 2019/2020

Rok 2018/2019 

Hodnotenie úrovne FMU v oblasti vzdelávacej činnosti, vedy a umenia za rok 2018

Rok 2017/2018 

Hodnotenie úrovne FMU v oblasti vzdelávacej činnosti, vedy a umenia za rok 2017

Rok 2016/2017 

Hodnotenie úrovne FMU v oblasti vzdelávacej činnosti, vedy a umenia za rok 2016

 

Log in