Camerata Novisoliensis

Camerata Novisoliensis

            Camerata Novisoliensis je komorným orchestrálnym telesom, jeho členmi sú študenti Katedry inštrumentálnych nástrojov, príležitostne spoluúčinkujú aj členovia orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici. Dirigentom a dramaturgom je doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., ktorý flexibilne prepája svoju dlhoročnú pedagogickú aj umeleckú prax a odborne uvádza študentov do problematiky profesionálnych zákonitostí hrania v orchestri.

            Camerata Novisoliensis má v kultúrnom živote mesta Banská Bystrica už svoje pevné miesto. V repertoári sú koncerty pre širokú verejnosť, ktoré obohacujú kultúrnu ponuku v koncertnom živote v Banskej Bystrici a v okolitom regióne. Neodmysliteľnou súčasťou sa stal cyklus Trojkráľových koncertov na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová v spoluorganizovaní so Stredoslovenským osvetovým strediskom a rehoľnou komunitou Saleziánov Don Bosca. V roku 2018 to bude už prvé decénium populárneho umelecko-výchovného podujatia.

            Camerata Novisoliensis ponúka partnerskú príležitosť sólových koncertných vystúpení pre pedagógov, ktorí sa okrem pedagogickej praxe venujú aj koncertnej činnosti. Koncertný cyklus Koncert pedagógov a študentov sa stal trvalou súčasťou festivalu Banskobystrická hudobná jar, ktorú organizuje Mesto Banská Bystrica. Orchester participuje na všetkých reprezentatívnych podujatiach Akadémie umení, spolupracuje s Katedrou vokálnej interpretácie pri príprave operných predstavení v rámci Operného štúdia. Repertoár tvoria diela rôznych štýlových období, slovenských aj európskych skladateľov minulosti a súčasnosti. Výsledkom kvalitnej práce je aj spolupráca pri realizácii CD nahrávok, Brixiho omše  Missa pastoralis D dur a Haydnovej omše Missa sancti Cyrilli et Methodii.

Log in