2019

Festivaly, súťaže a konferencie 2019

Medzinárodné festivaly, projekty s medzinárodnou

účasťou

Názov, termín realizácie,

miesto konania

Charakteristika:

Medzinárodné klavírne fórum v Sanoku

február 2019

Sanok, Poľsko

Umelecké účinkovanie pedagógov FMU AU - Alice Hanckovej

a Bohdana Kovala na medzinárodnom fóre klaviristov. Účasť' na

majstrovských kurzoch a koncertné vystúpenia

Medzinárodný festival hudobných akadémii november 2019 Varšava, Poľsko

Koncertná prezentácia pedagógov FMU AU na medzinárodnom

festivale. Uvedenie pôvodných slovenských diel prof. PaedDr. V. Didiho a Mgr. art.  Anny Palúchovej, ArtD. Účinkujúci pedagógovia – doc. Eva Varhaníková, ArtD.. Mgr. art.Michal Červienka, ArtD., MgA.Milan Pal'a, ArtD.

Hudobný festival

World Music

17.6.2019

Bratislava

Umelecké účinkovanie doktoranda Tomáša Valička v spolupráci

s arménskou speváčkou, klaviristkou a skladateľkou Karin

Sarkisjan v rámci medzinárodného festivalu World Music

Bratislava.

Kongres Cimbalovej svetovej asociácie október 2019

Hefei, Čína

Doc. Viktória Herencsár, ArtD.,  ako prezidentka svetovej cimbalovej asociácie reprezentovala FMU AU prednáškou a sólovým recitálom.

Majstrovské spevácke a orchestrálne interpretačné kurzy marec 2019 Taliaansko

Majstrovské spevácke a orchestrálne interpretačné kurzy - Aurelio

Canonici (Taliansko, organizované na FMU AU, Katedra vokálnej

interpretácie, Katedra orchestrálnych nástrojov

Majstrovské kurzy

11. - 13. 4. 2019

Salerno (Taliansko)

Majstrovské kurzy - prof. Maria Tomanová, ArtD.

Koncertné vystúpenie z diel slovenských skladateľov - prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., Mgr. art. Zulfizar Zazrivá, PhD., ArtD.

Medzinárodné majstrovské kurzy

27. - 29.5.2019 Czestochowa (Poľsko)

Majstrovské kurzy - prof. Mgr. art. Maria Tomanová, ArtD., Mgr. art.

Zulfizar Zazrivá, PhD., ArtD.

Koncertné vystúpenie z diel slovenských skladateľov - prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., Mgr. art. Zulfizar Zazrivá, PhD., ArtD.

Stretnutie nad zborovou partitúrou

21.-24.11.2019

FMU AU

Stretnutie nad zborovou partitúrou VIII. IV. Medzinárodná dirigentská súťaž.

Dirigentská súťaž, cieľové skupiny študenti stredných a vysokých

umeleckých škôl, pedagogických fakúlt, workshopy

Majstrovské kurzy pedagógov z Litvy december 2019

Majstrovské kurzy - prof. Valentina Vadokliene (Litva) - určené

študentom KVI FMU AU

Log in