Umelecké telesá

Canzona Neosolium

            Miešaný spevácky zbor Canzona Neosolium vznikol v decembri 1990 ako záujmové umelecké združenie, ktorého zakladateľmi boli vtedajší redaktor Slovenského rozhlasu Ľuboš Krno, riaditeľ divadla prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi a dramaturgička opery PhDr. Mária Glocková, PhD.. Nevyhnutná personálna výmena transformovala zbor (2003) na koncertné aj študijné zborové teleso, ktoré viedol vtedajší dekan FMU prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi . Zbor počas svojej 24-ročnej existencie vystupoval doma aj v zahraničí (Maďarsko, Španielsko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Rakúsko, Bulharsko, Poľsko, Česko, Slovinsko, Chorvátsko, Litva a Srbsko).

Čítať ďalej

Academy Big Band Orchestra

            Predchodcom Academy Big Band Orchestra, ktorý vznikol v roku 2010 ako myšlienka rozšírenia vedomostí a praktických zručností  interpretácie jazzovej a tanečnej hudby, bolo komorné zoskupenie Brass Band. Pôvodné zoskupenie fungovalo pri Katedre dychových nástrojov, malo príležitostný charakter, avšak významne sa podieľalo najmä na výchovných koncertoch, organizovaných v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici. 

Čítať ďalej

Camerata Novisoliensis

            Camerata Novisoliensis je komorným orchestrálnym telesom, jeho členmi sú študenti Katedry inštrumentálnych nástrojov, príležitostne spoluúčinkujú aj členovia orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici. Dirigentom a dramaturgom je doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., ktorý flexibilne prepája svoju dlhoročnú pedagogickú aj umeleckú prax a odborne uvádza študentov do problematiky profesionálnych zákonitostí hrania v orchestri.

Čítať ďalej

Operné štúdio

            V prietoroch Misijného domu v Banskej Bystrici sa realizovali prvé operné premiéry. Pod režijným vedením Drahomíry Bargárovej z Košíc a Júliusa Gyermeka z Bratislavy naštudovali prví študenti raný singspiel W. A. Mozarta Bastien a Bastienka (2002) a jednoaktovku Ch. W. Glucka Polepšený pijan (2005). Scénické pásma s vybranými opernými áriami (Operná mánia, Fann mánia, Tools mánia) a Mozartovu buffu Figarova svadba alebo Deň na klinike lásky (2010) s dirigentom doc. Mgr. art. Pavlom Tužinským, ArtD. pripravila dramaturgicky, režijne aj scénograficky PhDr. Mária Glocková, PhD.. K významným zahraničným úspechom Operného štúdia patrí účasť na medzinárodnom opernom festivale študentov umeleckých vysokých škôl XVIII Bydgoski Festiwal Operowy v poľskom meste Bydgoszcz (2011), kde sa uviedlo pôvodné dielo súčasného rektora AU prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho , melodráma Matka Niobé, v réžii PhDr. Márie Glockovej, PhD., s dirigentom prof. Mgr. art. Štefanom Sedlickým, ArtD. a prof. Mgr. art. Máriou Tomanovou, ArtD. v titulnej úlohe Niobé.

Čítať ďalej

Log in