Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR - sekcie regionálneho školstva podľa paragrafu 42 ods. 2 písm. e ) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch má akreditovaný program doplňujúceho pedagogického štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Kompozícia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Interpretačné umenie na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na základnom a strednom stupni hudobného vzdelávania v špecializáciách:

 • v hre na sláčikových nástrojoch (husle, viola, violončelo, kontrabas)
 • v hre na dychových nástrojoch (priečna flauta, klarinet, hoboj, fagot, trúbka, saxofón, lesný roh, pozauna, tuba, flauta )
 • v hre na klávesových nástrojoch (klavír, akordeón, keyboard)
 • v hre na strunových nástrojoch (cimbal, gitara, basová gitara)
 • v hre na bicích nástrojoch (jazzová a vážna hudba)
 • v zborovom a orchestrálnom dirigovaní
 • v speve
 • v teoretických hudobných predmetov.

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov – kompozícia a teoretické hudobné predmety.

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR - sekcie regionálneho školstva podľa paragrafu 42 ods. 2 písm. e ) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch má akreditovaný program doplňujúceho pedagogického štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Kompozícia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Interpretačné umenie na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na základnom a strednom stupni hudobného vzdelávania v špecializáciách:

 • v hre na sláčikových nástrojoch (husle, viola, violončelo, kontrabas)
 • v hre na dychových nástrojoch (priečna flauta, klarinet, hoboj, fagot, trúbka, saxofón, lesný roh, pozauna, tuba, flauta )
 • v hre na klávesových nástrojoch (klavír, akordeón, keyboard)
 • v hre na strunových nástrojoch (cimbal, gitara, basová gitara)
 • v hre na bicích nástrojoch (jazzová a vážna hudba)
 • v zborovom a orchestrálnom dirigovaní
 • v speve
 • v teoretických hudobných predmetov.

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov – kompozícia a teoretické hudobné predmety.

Termíny a prihláška

Uchádzači o dennú a externú formu štúdia, ktorí v súčasnosti študujú, alebo v minulosti ukončili štúdium na FMU vyplnia prihlášku a priložia kópie (neoverené) diplomu a vysvedčenia o ŠS, štruktúrovaný životopis. Uchádzači z iných vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v študijnom odbore hudobné umenie, prílohy dajú overiť notárom.

Termín podania prihlášky: -
Prihlášku s prílohami pošlete na adresu:
Fakulta múzických umení, študijné oddelenie, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

Začiatok štúdia od - a ukončenie štúdia -.
Prihláseným uchádzačom zašleme ďalšie informácie k štúdiu.

 

Informácie Vám poskytneme na študijnom oddelení FMU

 

Prihláška v pdf

 • - uložiť súbor na disk
 • - vyplniť
 • - uložiť vyplnenú prihlášku
 • - vytlačiť
 • - podpísať
 • - poslať poštou / Fakulta múzických umení, študijné oddelenie, Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica / 
 • - poslať súbor pdf elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Poplatky

Poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu.

 Poplatok za dennú a externú formu štúdia   1200 €
- možné uhradiť v splátkach po  400€
 do 31. 09.  400 €
 do 28. 02.  400 €
 do 31. 08.  400 €

 

Názov účtu adresáta:  Príjmy AU v BB 
Názov banky  Štátna pokladnica
IBAN:  SK50 8180 0000 0070 0006 7813
 BIC:  SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:  20111
Správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko
Adresa:  Kollárova 22,974 01 Banská Bystrica

 

 


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in