Prime Violin

Prime Violin

2. ročník online medzinárodnej husľovej súťaže Prime Violin 2021

Katedra orchestrálnych nástrojov Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici organizuje II. ročník online medzinárodnej husľovej súťaže PRIME VIOLIN, ktorá sa v minulom ročníku tešila bohatej účasti a vysokej interpretačnej úrovne súťažiacich zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Aj tento rok bude umelecké výkony hodnotiť medzinárodná odborná komisia, ktorej členmi budú významní umelci a pedagógovia z domova i zahraničia.

Termín konania: 20.11. - 24.11.2021

Bižšie informácie o súťaži nájdete na:
web stránke www.primeviolin.sk 
facebooku https://www.facebook.com/primeviolin

Tešíme sa na Vás! 

For more information in english click HERE

Čítať ďalej

Log in