Spolupráca

Spolupráca

Konferencia Music Art XXI Century – History, Theory, Practice

→ Spolupráca FMU AU s Univerzitou Ivana Franka v Drogobychi (Ukrajina)

Fakulta múzických umení AU BB sa pravidelne spolupodieľa na organizovaní a realizácii konferencie Music Art XXI Century – History, Theory, Practice, ktorej hlavnými organizátormi je Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny, Katedra hudobno-teoretických predmetov a inštrumentálnej prípravy Univerzity Ivana Franka, poľský Institute of Music Education na Jan Kochanowski University, Kazašské národné konzervatórium Kurmangazy a Hudobná akadémia Univerzity Vytautas Magnus v Litve.

Čítať ďalej

Konferencia Folk-instrumental art at the turn of XX-XXI century

→ Konferencia Folk-instrumental art at the turn of XX-XXI century

Fakulta múzických umení AU BB pravidelne spolupracuje s Univerzitou Ivana Franka v ukrajinskom meste Drohobyč aj na realizácii vedecko-praktickej konferencie Folk-instrumental art at the turn of XX-XXI century, ktorá sa tento rok konala 1. 12. 2023.

Čítať ďalej

Log in