Academy Big Band Orchestra

Academy Big Band Orchestra

            Predchodcom Academy Big Band Orchestra, ktorý vznikol v roku 2010 ako myšlienka rozšírenia vedomostí a praktických zručností  interpretácie jazzovej a tanečnej hudby, bolo komorné zoskupenie Brass Band. Pôvodné zoskupenie fungovalo pri Katedre dychových nástrojov, malo príležitostný charakter, avšak významne sa podieľalo najmä na výchovných koncertoch, organizovaných v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici. 

            Súčasný Academy Big Band Orchestra ponúka už v profesionálnej marketigovej stratégii transkribované a pôvodné diela, filmovú hudbu, ale aj evergreeny, ktoré oslovia poslucháčov aj v súčasnosti. V krátkom čase absolvoval orchester mnoho koncertov a v spolupráci s Mestom Banská Bystrica sa teší mimoriadnej obľube už tradičný Novoročný koncert na Radnici. S orchestrom spolupracovali poprední slovenskí interpreti jazzovej a populárnej hudby:  Robo Opatovský, Klaudius Kováč, Robo Ragan, Matúš Jakabčic, Juraj Bartoš a mnohí ďalší. Umeleckým vedúcim je Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD..

Log in