Stretnutie nad zborovou partitúrou

7. ročník medzinárodnej dirigentskej súťaže Stretnutie nad zborovou partitúrou

→ Stretnutie nad zborovou partitúrou
    

Srdečne vás pozývame na 7. ročník medzinárodnej dirigentskej súťaže Stretnutie nad zborovou partitúrou, ktorá sa bude konať  23. - 24. novembra 2022 v Banskej Bystrici. Tento rok sa opäť môžete tešiť na stretnutie s medzinárodne uznávanou porotou zloženou z renomovaných zborových dirigentov, takisto na vecné ceny, či zaujímavé kompozície, ktoré sme pre Vás vybrali.

Garantom medzinárodnej dirigentskej súťaže je prof. Štefan Sedlický, dirigent niekoľkých špičkových slovenských zborových telies a zároveň pedagóg na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Akadémia umení v Banskej Bystricic je spolu s Fondom na podporu umenia od počiatkov súťaže jej hlavným organizátorom i poskytovateľom financií a priestorov.

For information in english click HERE

Čítať ďalej

6. ročník medzinárodnej súťaže v zborovom dirigovaní - STRETNUTIE NAD ZBOROVOU PARTITÚROU

→ Stretnutie nad zborovou partitúrou (26. novembra 2021)

Milí záujemcovia o účasť v medzinárodnej súťaži Stretnutie nad zborovou partitúrou 2021,
oznamujeme vám, že napriek obrovskej snahe organizátorov zorganizovať tento ročník dirigentskej súťaže Stretnutie nad zborovou partitúrou prezenčnou formou, sa tento zámer nepodarí.
Vzhľadom ku komplikovanej epidemiologickej situácii a s tým súvisiacimi obmedzujúcim opatreniami, sme nútení aj tento rok uskutočniť súťaž v on-line podobe.
Za pochopenie ďakujeme a radi sa s vami stretneme on-line.

For information in english click HERE

Čítať ďalej

5. ročník medzinárodnej súťaže v zborovom dirigovaní - STRETNUTIE NAD ZBOROVOU PARTITÚROU

→ Stretnutie nad zborovou partitúrou - (13. máj 2021 v Banskej Bystrici)

Stretnutie nad zborovou partitúrou je názov, ktorý nesie medzinárodná súťaž v zborovom dirigovaní organizovaná Katedrou kompozície a dirigovania zboru FMU AU v Banskej Bystrici. Hlavnou myšlienkou tohto, na Slovensku svojho druhu jediného, projektu je inšpiratívne stretnutie mladých profesionálnych i amatérskych dirigentov a prostredníctvom súťaže ( i workshopov) vzájomné obohacovanie sa v rámci zborového umenia.

Medzinárodná súťaž od svojich začiatkov hostí súťažiacich dirigentov nielen zo Slovenska ale aj iných krajín, napr. Čiech, Poľska, Srbska. Jej každoročnou súčasťou sú taktiež vynikajúce zborové telesá, ktoré slúžia ako nácvikové zbory pre II. kolo súťaže, ale aj pre prácu vrámci workshopov. V neposlednom rade vysokú kvalitu súťaže a odborné, objektívne hodnotenie určuje medzinárodná porota, ktorá je zložená z popredných osobností zborového dirigovania, medzi ne napríklad patrí prof. Adam Korzeniowski z Poľska, prof. Tamáš Laknér z Maďarska, Jan Ocetek z Českej Republiky, Milan Kolena zo Slovenska, a samozrejme aj pedagógovia FMU AU – prof. Miroslawa Knapik, Pavol Procházka a iní.

Piaty, jubilejný ročník súťaže, prináša určité zatraktívnenie podujatia v podobe zaujímavých finančných cien pre víťazov a novej kategorizácie súťažiacich. Tým umožňuje väčšiemu počtu uchádzačov zúčastniť sa súťaže.

Garantom medzinárodnej dirigentskej súťaže je prof. Štefan Sedlický, dirigent niekoľkých špičkových slovenských zborových telies a zároveň pedagóg na Fakulte múzických umení Akadémie umení. Akadémia umení je spolu s Fondom na podporu umenia od počiatkov súťaže jej hlavným organizátorom i poskytovateľom financií a priestorov.

For information in english click HERE

Čítať ďalej

Log in