Katedra strunových nástrojov

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia
doc. Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD. docentka → viola
M.Mus. Miriam Rodriguez Brüllová odborná asistentka → gitara
Mgr. art. Martin Budinský, ArtD. odborný asistent → cimbal
Mgr. Ewald Danel, ArtD. odborný asistent → husle
prof. Viktória Herencsár, ArtD. profesorka → cimbal
Mgr. Robert Kopelman, ArtD. odborný asistent → husle
Mgr. Ján Krigovský, ArtD., univ. doc. vedúci katedry, odborný asistent → kontrabas
doc. Mgr. Ján Labant, ArtD. docent → gitara
Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD. odborný asistent → violončelo
doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. docent → gitara
MgA. Daniel Rumler interný doktorand
Mgr. art. M.Mus. Ewa Jolanta Sosnowska, ArtD. odborná asistentka → husle
prof. Jela Špitková profesorka → husle
MgA. Ivan Ženatý umelecko-výskumný pracovník

Log in