cartoon network porn
cartoon xxx
cartoon network porn

Fakulta múzických umení

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka
Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 (bakalárske štúdium)

Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje prijímacie skúšky na denné bakalárske štúdium, študijný odbor hudobné umenie v akreditovanom študijnom programe : Interpretačné umenie
modul Vokálna interpretácia – špecializácia Muzikálový spev

Termín podania elektronickej prihlášky od 17. 7. do 24. 8. 2017
Bližšie informácie získate na web stránke www.aku.sk v lište pre uchádzačov a potom prihlášky na štúdium. https://e-prihlaska.aku.sk

Termín prijímacej skúšky: 31. 8. 2017 o 10.00 hod
Prihlásení uchádzači dostanú e-mailom pozvánku

Požiadavky na prijímaciu skúšku:

Talentová skúška:

Prednes jednej ľudovej piesne (spamäti), ďalej dvoch muzikálových piesní z toho jedna so sprievodom klavíra a jedna s hudobným podkladom  (spamäti) – jedna z nich v slovenskom alebo českom jazyku
(povinnosťou uchádzača je priniesť notový materiál)

Schopnosť originálneho riešenia situácií vo vlastnej pripravenej herecko – pohybovej etude

Prednes poézie alebo prózy, monológu, podľa vlastného výberu (spamäti) 

(Uchádzač je povinný zabezpečiť si vlastného korepetítora. V prípade, že túto možnosť nemáte okamžite po podaní elektronickej prihlášky kontaktujte Mgr. E. Brezanskú e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

Písomný test:

Požaduje sa preukázanie základných hudobných znalostí a vedomostí.


Bližšie informácie:
Študijné oddelenie FMU – tel. č. 048 4320214, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

porno rokettube escort