IGS AU BB

Interný grantový systém AU BB

Interný grantový systém Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „IGS AU BB“) je grantová schéma Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorej poslaním je podpora tvorivej, vedeckej, publikačnej, vzdelávacej a inej tvorivej činnosti pedagógov, umeleckých pracovníkov a študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len AU BB).

Podrobné informácie ako aj zverejnené výzvy nájdete na webovej stránke AU BB → TU

Log in