Katedry

Pedagógovia katedry klavírnej spolupráce

Vedúca katedry  Mgr.art. Xénia Egedová ArtD.

Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in