NERa

3. Transnational Project Meeting v Egri /Maďarsko/

→ 18. - 20. NOVEMBRA 2022

NERa logoNa pôde Katolíckej univerzity Károly Eszterházy sa 18. októbra 2022 konalo nadnárodné projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvá "A new era of digital platform in music e-ducation" (NERa), na ktorom sa prezentoval aktuálny stav projektu najmä výstupov v kategóriách IO 1 /metodická príručka/, IO 2 /zvuková databáza/, IO 3 /integrovaný učebný plán/ a upresňovali sa detaily ďalších aktivít, ktoré sa konali následne v dňoch 18. - 20. októbra 2022 v rámci Leraning/Teaching/Training aktivít projektu. Nadnárodného projektového stretnutia sa zúčastnili za Akadémiu umení v Banskej Bystrici prorektor PaedDr. Peter Vítko, ktorý je manažérom projektu NERa a doc. Mgr. Klaudia Račić Derner, ako účastníčka zapojená do projektu z Fakulty múzických umení. Leraning/Teaching/Training aktivít projektu sa zúčastnili doc. Mgr. Klaudia Račić Derner, Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD., doc. MgA. Matej Arendárik, ArtD. a študenti Annamária Kyrczová, Marek Kotlár.

projekt financovany EU

Program stretnutia a aktivít projektu vyvrcholil koncertmi, ktoré sa konali 19. októbra 2022 v Hudobnej sieni Pála Eszterházyho Katolíckej univerzity a 20. októbra 2022 v Kaplnke Katolíckej univerzity, na ktorých sa prezentovalo 34 účastníkov z inštitúcií zapojených do projektu NERa /Eszterházy Károly Catholic University Eger (H), University of Rzeszów (PL), Conservatorio Lorenzo Perosi Campobasso (I), Conservatorio Ottorino Respighi Latina (I), Academy of Arts in Banská Bystrica (SK), Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca (RO), Zeneiroda Kft. (H)/.


Fakulta múzických umení sa na koncertoch prezentovala skladbami:
 

 → koncert 19. októbra 2022


Eugen Suchoň: Svätopluk - Záboj
Marek Kotlár - tenor, Matej Arendárik - klavír

Eugen Suchoň: Nox et solitudo
Klaudia Račić Derner - soprán, Matej Arendárik - klavír

Ľudová pieseň (Folk Song): Škoda ťa šuhajko
Annamaria Kyrczová - soprán, Matej Arendárik - klavír

Mikuláš Schneider Trnavský: Tam za Váhom biely dom
Marek Kotlár - tenor, Matej Arendárik - klavír

Šimon Jurovský: Muškát (I-II)
Annamaria Kyrczová - soprán, Matej Arendárik - klavír

→ koncert 20. októbra 2022


Bernard Herstek: Ave Maria
Eugen Suchoň: Povedz že mi povedz
Klaudia Račić Derner - soprán, Matej Arendárik - klavír

Mikuláš Schneider Trnavský: Nesedaj sláviček
Annamaria Kyrczová - soprán, Matej Arendárik - klavír

Mikuláš Schneider Trnavský: Zo srdca, Keby som bol vtáčkom,
                                               Hej, už som všetko prepil
Marek Kotlár - tenor, Matej Arendárik - klavír

Šimon Jurovský: Muškát (III-IV)
Annamaria Kyrczová - soprán, Matej Arendárik - klavír

 


Ďalšie projektové stretnutie je plánované na marec 2023 v Babeş-Bolyai univerzita Cluj Napoca v Rumunsku (ďalšia z partnerských inštitúcií zapojených do projektu NERa).

Irena Glézlová 


→ Plagát

 NERa concerts october HU 2022


 

→ Fotogaléria

18. októbra 2022: Transnational project meeting 

 

18. - 20. októbra 2022: Learning/Teaching/Traning  

Log in