Spolupráca

Konferencia Music Art XXI Century – History, Theory, Practice

→ Spolupráca FMU AU s Univerzitou Ivana Franka v Drogobychi (Ukrajina)

Fakulta múzických umení AU BB sa pravidelne spolupodieľa na organizovaní a realizácii konferencie Music Art XXI Century – History, Theory, Practice, ktorej hlavnými organizátormi je Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny, Katedra hudobno-teoretických predmetov a inštrumentálnej prípravy Univerzity Ivana Franka, poľský Institute of Music Education na Jan Kochanowski University, Kazašské národné konzervatórium Kurmangazy a Hudobná akadémia Univerzity Vytautas Magnus v Litve.

V rámci konferencie odznela 28. 4. 2023 pozvaná plenárna prednáška Márie Strenáčikovej ml. Z konferencie bol vydaný zborník, kde boli zahrnuté okrem iných aj príspevky pedagógov FMU AU J. Škvarkovej, E. Miškovičovej, M. Strenáčikovej st. a M. Strenáčikovej ml. Súčasťou podujatia je medzinárodná súťaž bajanistov a akordeónistov Perpetuum Mobile, ktorá sa konala 5. 5. – 7. 5. 2023.

 scrn music art XXI century 2023 2

foto a text: doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.

Log in