Spolupráca

Konferencia Folk-instrumental art at the turn of XX-XXI century

→ Konferencia Folk-instrumental art at the turn of XX-XXI century

Fakulta múzických umení AU BB pravidelne spolupracuje s Univerzitou Ivana Franka v ukrajinskom meste Drohobyč aj na realizácii vedecko-praktickej konferencie Folk-instrumental art at the turn of XX-XXI century, ktorá sa tento rok konala 1. 12. 2023.

Jej hlavnými organizátormi boli Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny a spomínaná ukrajinská univerzita. V rámci plenárnych prednášok odprezentovala pozvaný príspevok Mária Strenáčiková ml. Na konferencii participovali tento rok aj ďalší pedagógovia katedry hudobno-teoretických a akademických predmetov M. Strenáčiková st. a Eva Miškovičová. Súčasťou podujatia je súťaž akordeónistov a bajanistov Візерунки Прикарпаття (30. 11. 2023), majstrovské kurzy a rôzne workshopy.

scrn folk instrumental art turn of XX XXI century

foto a text: doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.

 

Log in