Festivaly, súťaže, konferencie, kurzy

BASS FEST

Medzinárodný festival interpretačného umenia.


Festival BASS FEST je periodicky sa opakujúci medzinárodný festival zahrňujúci okrem medzinárodných interpretačných kurzov a medzinárodnej interpretačnej súťaže aj odborné prednášky, semináre a odborné stretnutia a koncertné aktivity. Do roku 2017 sa uskutočnilo  už  šesť úspešných ročníkov medzinárodných interpretačných kurzov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov a spolu viac ako 120 lektorov z 19 krajín Európy. Doménou festivalu a hlavnou ideou už od začiatku nie sú len kontrabasové kurzy a teda jednostranné zameranie, ale ako je znázornené už v jeho logu znamienkom + dôležité je prepojenie s ďalšími nástrojmi a „partnermi“ na koncertných pódiách. Cieľom je poukázať na potrebu vzájomnej interakcie kontrabasu s inými nástrojmi, podporu vzájomnej spolupráce, dôležitosť využitia nástrojov v sólovej, komornej a orchestrálnej hre, ako i jazzovej hry a improvizácie. Cieľom a zámerom organizátorov je aj v budúcnosti obohacovať tím lektorov a zároveň zaistiť jeho kvalitatívnu úroveň, prinášať  flexibilitu a kreatívnosť do nových ročníkov.

Lektori: Leila Schayegh, J. Krigovský  Z. Fejérvári, J. Prievozník, Z. Janikovič, R. Ragan, P. Guľas, P. Bodnár, B. Szedlák.

Log in