Festivaly, súťaže, konferencie, kurzy

Interaktívne workshopy "Konaj a mysli ako podnikateľ"

Študenti FMU AU mali v dňoch 21. 2. - 23. 2. 2022 možnosť zúčastniť sa v rámci študentského rozvojového programu na workshopoch, ktoré organizovala vzdelávacia spoločnosť unit QQ z Banskej Bystrice. Jej zakladateľka a majiteľka Ria Marie Júdová je skúsenou lektorkou, konzultantkou, koučkou a metodičkou pre tvorbu vzdelávacích programov. Pre študentov FMU AU pripravila spolu s lektorom Miroslavom Nosálom interaktívne workshopy pod názvom Konaj a mysli ako podnikateľ. Išlo o neformálne stretnutia, na ktorých sa študenti mohli dozvedieť množstvo informácií na tému efektívnej, asertívnej a bezkonfliktnej komunikácie a zapojiť sa do aktivít zacielených najmä na rozvoj spomínaných oblastí. Súčasťou zámerného rozvoja interpersonálnych kompetencií bola aj spolupráca a kooperácia v skupinách pri dosahovaní vytýčených cieľov. Na workshopoch sa zúčastnili študenti bakalárskeho i magisterského štúdia a vyjadrili vysokú mieru spokojnosti. Oceňovali najmä dynamiku, otvorenosť a príjemnú tvorivú atmosféru.

Workshopy sa konali pod záštitou dekana FMU AU doc. Mgr. art. Mgr. Petra Špiláka, PhD., ArtD. a garantkou projektu za AU bola PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. Veľká vďaka za entuziazmus a organizáciu patrí Marte Holécyovej, asistentke prorektorov AU.

Prejavený záujem študentov reflektuje skutočnosť, že 21. 3. 2022 sa bude konať nadstavbový zážitkový záverečný program, ktorý sa bude venovať téme sebapoznania, života v interakcii a kooperácie. Súčasťou záverečného stretnutia bude prezentácia pozvaného hosťa.


PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.FOTOGALÉRIA


foto: Gabriela BirošováO PROJEKTE
  v časopise InBiznis - TU

Log in