Festivaly, súťaže, konferencie, kurzy

VENI ACADEMY v Banskej Bystrici

Vvoices thumbENI ACADEMY je komunitou mladých ľudí, ktorí majú chuť robiť hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju hrať im sprostredkúvajú skúsení lektori, ktorí sa starajú o ich ďalší umelecký rast.

Počas dvanásťročnej existencie sa projekt VENI ACADEMY rozrástol do celkom nečakaných rozmerov: z pôvodne skromného zámeru byť kreatívnym edukačným prostredím pre študentov slovenských konzervatórií a hudobných akadémií sa teritórium záujemcov postupne rozširovalo najprv na bývalé Československo, neskôr na ďalšie európske krajiny. V súčasnosti sa na projektoch VENI ACADEMY podieľa viac ako 300 študentov, a to nielen z Európy, ale aj z krajín mimo nej.

Na koncerte zaznejú skladby od Zygmunta Krauza, Michala Nejteka, Steva Reicha, GyörgA Ligetiho, Milana Adamčiaka a Martina Burlasa.

Koncert ukončí týždňovú jesennú akadémiu počas, ktorej zaznie aj náš ďalší projekt CAGE_110. V podaní VENI ensemble pod vedením dirigenta Mariána Lejavu zaznie slávny Cageov Concert for Piano and Orchestra, sólový part ktorého predvedie klavirista Ivan Šiller. Okrem toho budete môcť zažiť aj čítanie výberu z bohatej kolekcie Cageových textov, ktoré pripravili skladatelia Daniel Matej a Jaroslav Šťastný (aka Peter Graham). Okrem toho budeme o Cageovi a jeho tvorbe aj diskutovať a na Akadémii v Banskej Bystrici do dvojdňového “cageovského maratónu” pribudne ešte aj interpretačno-kompozičný workshop.
A to všetko 11. 10. 2022 o 16:00 hod. / event na FB → TU 

→ Plagáty

veni ensemble cage 110

 voices plagat

Log in