Festivaly, súťaže, konferencie, kurzy

Letný cimbalový masterclass 2023

Pozývame na letný cimbalový masterclass, ktorý sa bude konať v termíne 21. - 27. augusta 2023 v priestoroch Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

→ LEKTORI
prof. Viktória Herencsár, ArtD.
– profesorka na Akadémii umení v Banskej Bystrici; prezidentka Cimbalom World Association
Mgr. art Martin Budinský, ArtD. – pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici; prezident Slovenskej cimbalovej asociácie
Mgr. art. Andrea Stračinová – asistent

→ MASTERCLASS sa zameriava na:
- Interpretácia rôznych hudobných štýlov na cimbale od renesancie až po populárnu hudbu
- Interpretácia koncertných etúd Gézu Allagu
- Interpretácia súčasných hudobných diel
- Improvizácia melódií a sprievodov ľudovej hudby, tvorba variácií
- Technické cvičenia na pedalizáciu a čistú hru
- Orchestrálne party pre cimbal (Bartók, Kodály, Debussy, Stravinsky, Dutilleux, Kurtág)
- Príprava na prijímacie skúšky, súťaže a konkurzy

→ HARMONOGRAM
21. 8. 2023:          príchod a registrácia účastníkov, vzájomné spoznávanie sa a zoznámenie s nástrojmi; večerný koncert lektorov
22. - 25. 8. 2023:  08:30 - 12:30 individuálna a skupinová výuka
                             14:00 - 18:00 individuálna a skupinová výuka
26. 8. 2023:          záverečný koncert účastníkov masterclassu
27. 8. 2023:          odchod 

→ FORMA VÝUKY
- individuálna, skupinová 

→ JAZYKY
- slovenský, anglický, maďarský, nemecký (individuálne hodiny)
- slovenský, anglický (skupinové hodiny) 

→ NÁSTROJE
Počas masterclassu budú k dispozície maďarské typy cimbalu. Tí, ktorí hrajú na iné typy cimbalov (hackbrett, hammered dulcimer, yangqin, cymbaly, atď.) si musia svoje nástroje priniesť so sebou. 

→ PRE KOHO JE CIMBALOVÝ MASTERCLASS URČENÝ
Cimbalové masterclassu sa môžu zúčastniť študenti, pedagógovia, profesionálni aj amatérski cimbalisti, začiatočníci i pokročilí hudobníci, ktorí dovŕšili 16 rokov. Horná veková hranica nie je určená. Deti do 16 rokov sa môžu masterclassu zúčastniť len pod dohľadom rodičov alebo inej zodpovednej osoby. 

→ ÚČASTNÍCKY POPLATOK A UBYTOVANIE
Účastnícky poplatok masterclassu: 300 € (zahŕňa individuálne a skupinové hodiny a možnosť cvičenia).
Doprovod detí do 16 rokov a študenti Akadémie umení nemusia platiť účastnícky poplatok.
Cestovné náklady, ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú sami!
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné vykonať najneskôr do 20. 7. 2023!!!

Údaje k platbe:
Názov banky: ČSOB
Názov účtu: Bežný účet v EUR (Obc.zdruz.koncert.zd.)
Číslo účtu IBAN: SK45 7500 0000 0040 0805 7472 
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
poznámka pre príjemcu: meno účastníka a Účastnícky poplatok na letnom cimbalovom masterclass.

→ PRIHLÁŠKA
Prihláška → TU
Prihlášku na masterclass je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Termín uzavretia podávania prihlášok: 30. 6. 2023 (prihlášky podané po tomto termíne už nebudú akceptované).
Realizácia kurzu je podmienená minimálnym počtom 10 účastníkov.→ PLAGÁT

cimbal masterclass 2023

Log in