Festivaly, súťaže, konferencie, kurzy

2. ročník interpretačných kurzov v hre na trúbke

masterclass trubka 14.6.2023 bannerFakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pozýva všetkých priaznivcov umenia hry na trúbke na 2. ročník interpretačných kurzov v hre na trúbke na Slovensku. 

KDE:     Koncertná sála / Komorná sála FMU AU BB, Kollárova 22, Banská Bystrica
KEDY:   19. jún 2024 od 9:30 hod.
VSTUP: voľný pre všetkých pasívnych poslucháčov a divákov

Z verených zdrojov podporil

  Kurzy budú viesť erudovaní lektori. Sú určené hlavne žiakom a študentom ZUŠ, konzervatórií a vysokým školám. Súčasťou odborného podujatia bude aj seminár s pedagógmi hry na trúbke. V časti Individuálne hodiny s lektormi budú k dispozícii aj dvaja korepetítori.

PRIHLÁŠKA TU

prihláška platí pre aktívnych účastníkov, ktorí majú záujem o individuálnu hodinu s lektorom podujatia


PLAGÁT


 

 

 

Log in