Festivaly, súťaže, konferencie, kurzy

1. ročník interpretačných kurzov v hre na trúbke na Slovensku

termin web konzervatorium                               

Organizátori 1. ročníka interpretačných kurzov v hre na trúbke na Slovensku pozývajú širokú odbornú verejnosť, ako aj všetkých priaznivcov trúbky na podujatie do Banskej Bystrice.

 

KDE: Koncertná sála Konzervatória J. L. Bellu, Skuteckého 27, BB
         a Akadémia umení v BB, Kollárova 22, BB
KEDY: 22. júna 2022 od 10:00 hod.
TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK: 15. 6. 2022 (pokyny uvedené v prihláške → TU )
POPLATOK: bez registračného poplatku

V prvej časti stretnutia ponúknu lektori doc. Kamil Roško, doc. Mgr. Juraj Bartoš, Mgr. art. Rastislav Suchan, ArtD. a Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. odborné prednášky z problematiky umenia hry na trúbke. V druhej časti budú na individuálnych hodinách s prihlásenými účastníkmi riešiť praktickú interpretáciu. Kurzy ukončí večerný koncert lektorov s atraktívnym programom.

Garantom interpretačných kurzov je doc. Kamil Roško, dlhoročný vysokoškolský pedagóg hry na trúbke na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici a zároveň dlhoročný 1. trubkár Slovenskej filharmónie.

→ PRIHLÁŠKA TU

→ PLAGÁT                                                                                                

interpretacne kurzy v hre na trubku 22.6.2022               

Organizátorom podujatia je Akadémia umení v Banskej Bystrici.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Log in