Horizonty umenia

Horizonty umenia 11

Drahí kolegovia, 
srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú webovú konferenciu Horizonty umenia 11, ktorú organizuje Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a OZ Koncertné združenie pri FMU AU v BB. Tešíme sa na vypočutie našich pozvaných hostí a na stretnutie s Vami všetkými vo virtuálnom priestore počas otvorenia konferencie 5. septembra 2024.

→ For information in english click HERE  


Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky. Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a filmového umenia. 

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník.

Informácie nájdete aj na facebook-u 

Program konferencie bude zverejnený po získaní materiálov od autorov príspevkov.

→ PROGRAM → POZVÁNKA → PRIHLÁŠKA → INFORMÁCIE PRE AUTOROV → MUŠTRA
thumb HU program pripravujeme pozvanka HU  prihlaska HU  informacie HU mustra HU

 

Log in