Stretnutie nad zborovou partitúrou

X. ročník podujatia Stretnutie nad zborovou partitúrou

X. ročník podujatia Stretnutie nad zborovou partitúrou sa konal 16. 11. - 18. 11. 2023 v priestoroch Akadémie umení Fakulty múzických umení.

 Z verených zdrojov podporil

 


Tento ostatný ročník podujatia bol zameraný na medzinárodné workshopy, počas ktorých mali možnosť dirigenti rôznych stupňov štúdia, či praxe, pracovať a sledovať pri odbornej činnosti zahraničných a slovenských renomovaných dirigentov - lektorov, medzi nimi Scotta Fergusona z Univerzity Illinois v USA, Luciu Bérešovú z Barcelony, prof. Štefana Sedlického z Akadémie umení v Banskej Bystrici a Veroniku Veverkovú taktiež z Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Medzinárodných dirigentských workshopov sa zúčastnilo celkovo 20 dirigentov z celého Slovenska. Kurzistami boli najmä študenti Katedry dirigovania FMU AU v Banskej Bystrici, učitelia – dirigenti zo základných umeleckých škôl, kde vedú spevácke zbory, ale aj dirigenti v praxi, ktorí majú vlastné spevácke telesá rôzneho zamerania. Veľká radosť zo záujmu slovenských dirigentov o vzdelávanie v tomto obore je pre nás povzbudením do ďalších ročníkov podujatia a veríme, že atraktivita Stretnutia nad zborovou partitúrou bude naďalej rásť a vzbudzovať u dirigentov záujem o ďalšie odborné napredovanie.

 
PLAGÁT

 stretnutie nad zborovou partiturou X

 

 

Log in