Koncerty

Komorné koncerty FMU v roku 2020

Cyklus komorných koncertov Fakulty múzických umení Akadémie umení. Fakulta múzických umení pokračuje aj v roku 2020 v cykle komorných koncertov, na ktorých sa pravidelne účinkujú špičkoví interpreti z radu pedagógov a doktorandov FMU AU. Koncertné vystúpenia sa uskutočňujú v koncertných sálach FMU, v renomovanom prostredí, s pestrou dramaturgiou. Programová štruktúra cyklu obsahuje široké spektrum umeleckých prezentácií, od sólové recitály, prezentácie komorných súborov, spoločné reprezentačné koncerty pedagógov jednotlivých katedier, ako aj vystúpenia vzácnych hostí z medzinárodného umeleckého prostredia. V súčasnosti sa CYKLUS KOMORNÝCH KONCERTOV FMU AU presunul do online priestoru, záznamy jednotlivých koncertov budú sprístupnené na web stránke Akadémie umení.

 

Klavírny recitál
termín konania: 20.11.2020
miesto konania: koncertná sála FMU
záznam: video TU

au soiree poster 2 01

Klavírny recitál
termín konania: 7.10.2020
miesto konania: koncertná sála FMU
záznam: video TU

hudobne soire 26.10.Log in