Koncerty

Koncert študentov FMU AU a HTF VŠMU v Slovenskej filharmónii

Študenti Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vystúpia ako sólisti spoločne so študentami Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení na spoločnom koncerte s orchestrom Slovenskej filharmónie.
Koncert sa koná v rámci abonentného cyklu JUNIOR.

KDE:    KONCERTNÁ SIEŇ SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE
KEDY:  16. novembra 2023 o 19:00 hod.

Vstupenky je možné zakúpiť:
→ v pokladni Slovenskej filharmónie
www.filharmonia.sk

Orchester Slovenskej filharmónie
dirigent: Maroš Potokár          
sólisti: Vanesa Čierna - soprán (HTF VŠMU)
Andrea Nemcová - mezzosoprán (FMU AU)
Klára Kubriczká Přecechtělová - flauta (HTF VŠMU)
Dominika Mičíková - soprán (HTF VŠMU)
Anna Štibraná - klavír (HTF VŠMU)
Martina Pepuchová - flauta (FMU AU)
Marek Juráň - husle (HTF VŠMU)
Martin Panák - pozauna (FMU AU)
program:   
 • Georg Friedrich Händel
  L’amerò?…è gelosia quella tiranna, recitatív a ária
  Romildy z 2. dejstva opery Xerxes
 • Johann Sebastian Bach
  Erbarme dich, mein Gott, ária z Matúšových pašií, BWV 244
 • Gabriel Fauré
  Fantaisie pre flautu a orchester, op. 79
 • Antonín Dvořák
  Měsíčku na nebi hlubokém, ária Rusalky z
  1. dejstva opery Rusalka
 • Felix Mendelssohn Bartholdy
  Koncert pre klavír a orchester č. 1 g mol, op. 25

 • Cécile Chaminade
  Concertino pre flautu a orchester, op. 107
 • Eugen Suchoň
  Burleska pre husle a orchester, op. 7
 • Gordon Jacob
  Koncert pre pozaunu a orchester

Log in