Publikácie a partitúry

Teoretické východiská učiteľskej praxe pre doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov umeleckých predmetov I. diel
Mária Strenáčiková

Učebnica je určená pre študentov doplňujúceho pedagogického štúdia a učiteľov umeleckých predmetov. Poskytuje prehľad o najdôležitejších témach, ktoré ovlyvňujú priamu pedagogickú prax. Prezentuje teoretické východiská, základnú terminológiu a ponúka aj odpovede na otázky z pedagogicko –psychologickej oblasti.

publikacie tvup1


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in