Publikácie a partitúry

Teoretické východiská učiteľskej praxe pre doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov umeleckých predmetov II. diel – Pedagogická diagnostika
Mária Strenáčiková

II. diel vysokoškolskej učebnice nazerá na tému pedagodická diagnostika z rôznych aspektov. Okrem samotnej pedagogickej diagnostiky sa študent dozvie cenné informácie aj o jej etapách, metódach, zásadách a praktickom uplatnení v hudobnej edukácii na základných umeleckých školách a na konzervatóriách.

publikacie tvup2


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in