Publikácie a partitúry

Teoretické východiská učiteľskej praxe pre doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov umeleckých predmetov III. diel – Pedagogická komunikácia, Tvorivosť
Mária Strenáčiková

Pokračovanie odbornej publikácie pre študentov doplňujúceho štúdia sa tentokrát zameriava na oblasť pedagogickej komunikácie a tvorivosti.

publikacie tvup3


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in