Publikácie a partitúry

Zborník prác doktorandov 5
Editorka: Mária Glocková

Zborník predkladá vybrané časti dizertačných prác doktorandov FMU. Svoje poznatky východiská, inovatívne riešenia, prínos do výskumu v oblasti hudobného umenia prinášajú –

Mgr. art. Gustáv Beláček: Interpretácia duchovnej piesne a basových partov v oratórnej a omšovej tvorbe Antonína Dvořáka
Mgr. art. Na Zhao, ArtD.: Koloratúrny soprán v dielach W. A. Mozarta (výber)
Mgr. art. Martin Popovič: Interpretácia barytónových postáv v operách Giuseppe Verdiho (výber)
Mgr. art. Daniel Simandl, ArtD.: Podoby sakrálnej ideografie vo Verdiho diele
Mgr. art. Daniela Szeghö, ArtD.: Diela pre violončelo inšpirované európskym folklórom
Mgr. art. Ľubica Vargicová: Interpretačná komparácia postáv pre koloratúrny soprán v talianskej a francúzskej opere
Mgr. art. Jozef Vohár: Francisco Tárrega skladateľ a interpret
Mgr. art. Zuzana Výbošťoková, ArtD.: Problematika klavírnej spolupráce v tvorbe vybraných kompozícií pre drevené dychové nástroje v období romantizmu a 20. storočia

publikacie zpd5


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in