Publikácie a partitúry

Metodika spevu
Ján Zemko Jozef Raninec

Kniha je venovaná predovšetkým pedagógom a študentom ,ktorí sa na vykonávanie tohto povolania pripravujú. V dvoch hlavných kapitolách Tvorba ľudského hlasu a Školenie hlasu v systéme hudobnej pedagogiky postupne autori popisujú – zrod a vývoj ľudského hlasu, fonačné ústrojenstvo, dýchaciu (respiračnú) súpravu, sluchový orgán, hlasotvorný orgán, upravujúce (modifikačné) ústrojenstvo, zásady hlasovej hygieny a životosprávy, hlasové chyby a poruchy, druhy speváckej produkcie, hlasovú výchovu detí, spevácke školenie v kolektíve, metódy speváckeho školenia a tvorbu speváckeho nástroja.

 publikacie metodika spevu


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in