InterComp

4. ročník medzinárodného hudobného festivalu InterComp

 apríl 2024

4. ročník medzinárodného festivalu InterComp organizovaný Fakultou múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici prináša opäť bohatú ponuku podujatí, hodobno - vzdelávacích a koncertných aktivít. V jarnej časti festivalu sa uskutočnia majstrovské kurzy pre všetky vekové kategórie určené adeptom interpretačného aj kompozičného umenia. Lekcie budú viesť renomovaní umelci a pedagógovia s bohatou ponukou umeleckých špecializácií. Pre klaviristov ponúkame majstrovské kurzy v sólovej hre na klavíri, ale aj v komornej hre. S radosťou uvítame aj záujemcov z radu korepetítorov, ktorí by sa radi zdokonalili v oblasti klavírnej spolupráce. Súčasťou podujatia budú odborné prednášky aj spoločné koncertné vystúpenie účastníkov a lektorov kurzov. Festival z verejných zdrojov podporil Hudobný fond, Fond na podporu umenia, partnermi podujatia sú My Piano a Yamaha PIano Corporation.

 Z verených zdrojov podporil

hf logo farebne cierne  


→ PLAGÁT

InterComp 04 2024

 

 

Log in