• HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:    09:00 - 10:30

  UTOROK:         
  09:00 - 10:30

  STREDA:          
  09:00 - 10:00 → sociálne 
                                                       štipendium
                            13:00 - 15:00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS2

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Oznam → vstup do učební FMU AU v letnom semestri akademického roka 2023/2024

Dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici určuje pre študentov FMU AU BB harmonogram vstupu do učební FMU AU BB v letnom semestri akademického roku 2023/2024 s účinnosťou od 5. 2. 2024 za účelom cvičenia na hudobných nástrojoch nasledovne:

 • pondelok - piatok:  7:30 hod. – 21:00 hod.
 • víkendy a sviatky:  9:00 hod. – 18:00 hod.

Mimo uvedených časov nie je povolené zdržiavať sa v priestoroch FMU AU BB.
Vstup do Kuzmányho koncertnej siene (č. 002) je povolený iba študentom, ktorých hlavným predmetom štúdia je hra na klavíri.

Log in