AFA

AFA Ad Fontes Artis

Vedecký a odborný časopis Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Názov časopisu: AFA Ad Fontes Artis

Zaradenie: Vedecký a odborný časopis Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
ul. Jána Kollára 22 974 01 Banská Bystrica 

Vydavateľ: Fakulta múzických umení 
Periodicita: 2-krát ročne 
Vedeckí redaktori: PhDr. Mária Glocková, PhD.doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
Jazykové a textové korektúry: Mgr. Erika Brezánska

2017
         
           
 0. vydanie
bez ISSN
   1. vydanie
AFA 1/2017 ISSN 2453-9694
   2. vydanie
AFA 2/2017 ISSN 2453-9694
2018
         
     
 3. vydanie
AFA 3/2018 ISSN 2453-9694
   4. vydanie
AFA 4/2018 ISSN 2453-9694
   
2019
         
       
 5. vydanie
AFA 5/2019 ISSN 2453-9694
       

Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in