AFA

AFA Ad Fontes Artis

Vedecký a odborný časopis Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Názov časopisu: AFA Ad Fontes Artis

Zaradenie: Vedecký a odborný časopis Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
ul. Jána Kollára 22 974 01 Banská Bystrica 

Vydavateľ: Fakulta múzických umení 
Periodicita: 2-krát ročne 
Vedeckí redaktori: PhDr. Mária Glocková, PhD.doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
Jazykové a textové korektúry: Mgr. Erika Brezánska

→ 2017


     
     
 0. vydanie
bez ISSN
   1. vydanie
AFA 1/2017 ISSN 2453-9694
   2. vydanie
AFA 2/2017 ISSN 2453-9694

→ 2018


 
   
 3. vydanie
AFA 3/2018 ISSN 2453-9694
   4. vydanie
AFA 4/2018 ISSN 2453-9694
   

→ 2019


 
   
 5. vydanie
AFA 5/2019 ISSN 2453-9694
   6. vydanie
AFA 6/2019 ISSN 2453-9694
   

→ 2020


 
   
 7. vydanie
AFA 7/2020 ISSN 2453-9694
   8. vydanie
AFA 8/2020 ISSN 2453-9694
   

→ 2021


AFA 92021 nahlad
   
AFA 10 2021 nahlad
   
 9. vydanie
AFA 9/2021 ISSN 2453-9694
    10. vydanie
AFA 10/2021 ISSN 2453-9694
   
Log in